CONTESTANTS PROFILE

Contestant 001

JEMIMA DZER

Contestant 002

JENNIFER ABOMNGER

Contestant 003

Olivia GWANGER

Contestant 004

BEAUTY ONWOHA

Contestant 005

Vivian Aondo